Antenne DCF77 KNX

Antenne DCF77 KNX

Artikkel-nr.: 9070271
  • Tidssynkronisering med DCF-antenne for KNX-koblingsur
  • For å oppnå godt mottak bør antennen ikke monteres i kjelleren eller i fordelingen
  • Antennen kobles til med en separat 2-leder, ikke skjermet sterkstrømsledning (maks. 100 m), der det kan kobles til opptil 10 Theben-apparater