LUXOR


9 Resultater

LUXOR 400 (Artikkel-nr. 4000000 / Elnummer 14 623 50)

 • 4-kanals basisapparat for belysningsstyring
 • Valgbryter for konfigurasjon av sentralfunksjoner
 • Inngang U1 og I4 potensialfri
Finn ut mer

LUXOR 404 (Artikkel-nr. 4040000 / Elnummer 14 623 52)

 • 4-kanals utvidelsesapparat for belysningsstyring
 • Inngang I4 potensialfri
 • Systemet kan utvides modulært med sentralfunksjoner
Finn ut mer

LUXOR 402 (Artikkel-nr. 4020000 / Elnummer 14 623 51)

 • 2-kanals utvidelsesapparat for belysningsstyring
 • Systemet kan utvides modulært med sentralfunksjoner
 • For å koble elektriske forbrukere
Finn ut mer

LUXOR 405 (Artikkel-nr. 4050000 / Elnummer 14 623 53)

 • 2-kanals universaldimmer
 • For å dimme elektriske forbrukere som glødelamper, høyspennings halogenlamper, lavspennings halogenlamper med konvensjonelle eller elektroniske transformatorer
 • 300 W/VA (med 2 kanaler) eller 500 W/VA (med 1 kanal)
Finn ut mer

LUXOR 408 S (Artikkel-nr. 4080100)

 • 4-kanals hovedmodul for rullesjalusier
 • Panikkfunksjon sentral OPP/NED kan styres med LUXOR 400
 • Med tre gruppefunksjoner (enkelt-, gruppe-, sentralstyring)
Finn ut mer

LUXOR 409 S (Artikkel-nr. 4090100)

 • 4-kanals utvidelsesmodul for rullesjalusier
 • For styring av rullesjalusier, markiser eller persienner
 • Separat styring av 4 rullesjalusier OPP/NED/STOPP
Finn ut mer

LUXOR 440 (Artikkel-nr. 4400000)

 • Værsensor
 • For styring av markiser, rullesjalusier og persienner avhengig av regn, vindhastighet, temperatur og lysstyrke sammen med sensormodulene LUXOR 411 og LUXOR 408 S eller LUXOR 409 S
 • Opptil to ekstra lyssensorer for flere fasader kan valgfritt kobles til LUXOR 411
Finn ut mer

LUXOR 411 (Artikkel-nr. 4110000 / Elnummer 14 623 56)

Finn ut mer

LUXOR Set 5 (Artikkel-nr. 4990005)

 • Sett for styring av rullesjalusier og persienner med multifunksjonsdisplay
 • Visning av klokkeslett, ukedag, dato, sentralfunksjoner og automatiske funksjoner, samt eventuell værinformasjon fra en ekstra værstasjon
 • Manuell kobling av sentral- og gruppefunksjoner
Finn ut mer