LUXOR 426
LUXOR 426
LUXOR 426
LUXOR 426

LUXOR 426

Artikkel-nr.: 4260000
  • Sentral visnings-, styre- og betjeningsenhet for LUXOR-systemet
  • Visning av klokkeslett, ukedag, dato samt sentralfunksjoner og automatiske funksjoner
  • Visning av gjeldende værinformasjon, samt min./maks.-verdier