LUXOR Set 5

LUXOR Set 5

Artikkel-nr. 4990005
  • Sett for styring av rullesjalusier og persienner med multifunksjonsdisplay
  • Visning av klokkeslett, ukedag, dato, sentralfunksjoner og automatiske funksjoner, samt eventuell værinformasjon fra en ekstra værstasjon
  • Manuell kobling av sentral- og gruppefunksjoner