Adapter RAMSES 72x/78x

Adapter RAMSES 72x/78x

Artikkel-nr.: 9070245
  • Tapet-/veggdekselplate ved utskifting av RAMSES 3xx-apparater med nye klokketermostater f.eks. RAMSES 722