Miljøpolitikken hos Theben AG i Haigerloch

Miljøpolitikken er en del av firmapolitikken og er dermed selskapsledelsens ansvar. Selskapsledelsen ser miljøpolitikken som en hovedoppgave, og sørger for kontinuerlig videreutvikling og forbedring av miljøregnskapet. Miljøpolitikken er den del av vårt integrerte ledelsessystem og er beskrevet i vår ledelseshåndbok. Den overholdes og kontrolleres i henhold til bestemmelsene i denne.

 

Miljøpolitikken er en del av firmapolitikken og er dermed selskapsledelsens ansvar. Selskapsledelsen ser miljøpolitikken som en hovedoppgave, og sørger for kontinuerlig videreutvikling og forbedring av miljøregnskapet. Miljøpolitikken er den del av vårt integrerte ledelsessystem og er beskrevet i vår ledelseshåndbok. Den overholdes og kontrolleres i henhold til bestemmelsene i denne.

 

Det er et uttalt mål for Theben AG at de negative effektene på miljøet skal være så små som mulig ved alle aktiviteter i selskapet, og det å overholde de juridiske forskriftene er et selvsagt minimum. Det er også et mål å stadig forbedre miljøledelsessystemet og dermed vårt miljøengasjement ved å utnytte våre muligheter og unngår risikoer.

  • Allerede på et tidlig tidspunkt i produktutviklingen, logistikken og produksjonsplanleggingen vurderer vi og tar hensyn til mulige miljøeffekter.
  • Alle medarbeidere får informasjon og opplæring i miljøvern, ut fra det som er relevant for deres oppgaver, og de er forpliktet til å overholde retningslinjene. De kan når som helst henvende seg til den ansvarlige innen miljøledelse for alle spørsmål angående miljøvern.

  • For å unngå miljøbelastninger kontrolleres de miljømessige sidene av våre forretnings- og produksjonsprosesser, for om mulig å redusere negative miljøeffekter og slik at vi når våre miljømål.

  • Vi bruker energi og råstoff så sparsomt/effektivt som mulig og prioriterer energikilder med så lite skadelige stoffer som mulig.
  • Vi tar forholdsregler for å unngå eller redusere miljøbelastninger som kan oppstå på grunn av feil i prosessen.
  • Innenfor rammene av det som er økonomisk forsvarlig sørger vi for at våre økologiske krav og mål overholdes ved valg av materialer og leverandører.

  • Avtalepartnere som arbeider i selskapet forplikter seg også til å overholde våre miljøbestemmelser.
  • I dialog med leverandører, kunder, myndigheter og offentligheten opptrer vi konstruktivt og bærekraftig i tråd med denne miljøpolitikken.

At miljøpolitikken overholdes kontrolleres og evalueres regelmessig som en del av interne revisjoner og ledelsesrapporter.