Personvernerklæring

 

Personvernerklæring for Theben AG

Vi, Theben AG (heretter "Theben"), er glade for at du har besøkt nettstedet vårt og er interessert i våre produkter og tjenester. Vi tar beskyttelsen av personvernet ditt og personopplysningene du oppgir til oss, svært alvorlig. Det er en selvfølge for oss å overholde lovbestemmelsene om personvern. Nedenfor informerer vi deg om hvilke opplysninger vi samler inn fra deg og til hvilke formål, hvor lenge vi lagrer dem og hvilke rettigheter du har når vi behandler opplysningene dine.

I vår personvernerklæring bruker vi begreper og definisjoner fra den europeiske personvernforordningen DS-GVO, spesielt art. 4 DS-GVO. I henhold til denne forordningen er vi "behandlingsansvarlig" og du er "den registrerte". Opplysninger som direkte eller indirekte gjelder deg, er "personopplysninger". Når vi i resten av denne personvernerklæringen henviser til dine "opplysninger", betyr dette generelt de opplysningene som direkte eller indirekte er knyttet til din person.


Generelt

Ansvarlig for behandling av dine data på dette nettstedet er Theben AG, Hohenbergstraße 32, 72401 Haigerloch. Under dette nettstedets impressum har vi angitt hvordan du kan ta kontakt med oss.

I vår personvernerklæring bruker vi begreper og definisjoner fra den europ. personvernforordningen GDPR, særlig art. 4 GDPR. Ifølge denne forordningen er vi «databehandlingsansvarlig» og du «datasubjekt. Opplysninger som direkte eller indirekte viser til deg, er «personopplysninger». Når vi utover i denne personvernerklæringen snakker om dine «opplysninger», gjelder dette som regel de opplysningene som direkte eller indirekte viser til din person.

Som datasubjekt har du rett til å få innsikt fra oss om opplysningene som gjelder deg (art. 15 i GDPR). Du kan korrigere opplysningene dine iht. art. 16 i GDPR eller få dem slettet iht. art. 17 hvis bestemte forutsetninger er til stede. Ifølge art. 18 i GDPR har du rett til begrensning av behandlingen, hvis du gjør en særskilt personlig situasjonen gjeldende har du dessuten ifølge art. 21 i GDPR rett til helt eller delvis å motsi behandlingen av dine opplysninger. Opplysninger som du har gjort tilgjengelige for oss, kan du forlange å få utlevert i et gjengs, maskinlesbart format. Samtykker som du har gitt for behandling av dine opplysninger, har du rett til å trekke tilbake når som helst med framtidig virkning. Det vil si at ditt tilbaketrukne samtykke kun gjelder framtidige behandlinger, og at behandlinger som allerede har funnet sted, dermed fortsatt samsvarer med personvernforskriftene.

Du har rett til å motsi at vi bruker dine kontakt- og adresseopplysninger for å kunne sende deg reklame og informasjonsmateriale pr. post, dersom du ikke uttrykkelig har bedt om dette.

For å gjøre rettighetene dine gjeldende kan du kontakte info@theben.de.

Du kan ta direkte kontakt med vårt interne personvernombud under datenschutz@theben.de.

Du har rett til å vende deg til en tilsynsmyndighet med klager om at vi behandler dine opplysninger. I Badem-Württemberg i Tyskland er dette Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, adresse: Postfach 102932, 70025 Stuttgart, e-post poststelle@lfdi.bwl.de.


Helautomatisk behandling av opplysninger ved visning av våre nettsider

Når du besøker nettstedet vårt, lagrer serverne våre som standard ulike tilgangsdata i en elektronisk logg ("loggfil"). Disse dataene inkluderer IP-adressen for din tilgang, nettstedet du besøker oss fra, nettsidene du besøker på nettstedet vårt, samt dato, klokkeslett for sidehenting og dermed varigheten av besøket. Disse opplysningene samles inn helt automatisk og brukes kun til feilanalyse og teknisk forbedring av nettjenesten vår. Mottakere av disse opplysningene er Theben IT og eventuelt IT-tjenesteleverandører på oppdrag fra Theben. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å sikre at nettsidene våre fungerer som de skal. Etter tre dager overskrives loggdataene automatisk. Annen helautomatisk behandling av opplysninger når du besøker nettsidene våre, er vår bruk av informasjonskapsler og vår analyse av bruksdata når du besøker nettsidene våre. Disse behandlingene er beskrevet i egne avsnitt i denne personvernerklæringen.


Nyhetsbrev

Hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 (1) setning 1 lit. a DSGVO, vil vi bruke e-postadressen din til å sende deg vårt nyhetsbrev med jevne mellomrom. For å motta nyhetsbrevet er det tilstrekkelig å oppgi en e-postadresse.  Vi lagrer samtykket ditt og tidspunktet for samtykket. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet. Du finner en lenke til avmeldingssiden i slutten av hvert nyhetsbrev.

Nedlastinger av white papers eller programvare/registreringer

Når du sender inn skjemaet for å laste ned et eksemplar av vårt white paper eller din programvare, samler vi inn opplysningene dine og bruker dem til å opprette en personlig nedlastingslenke.  Vi bruker ikke opplysningene fra skjemaet til andre formål enn det som er beskrevet nedenfor. Ved å bruke den personlige nedlastingslenken kan vi finne ut om du har lastet ned filen, og i så fall hvor mange ganger du har lastet den ned. Hvis du har lastet den ned, vil vi gjerne kontakte deg om dette via vår salgsavdeling. Dette skal fortrinnsvis skje via e-post, men hvis du oppgir telefonnummer og/eller postadresse, kan vi også kontakte deg via e-post. Hvis du ikke har fullført nedlastingen, slettes opplysningene dine automatisk innen 48 timer.

Når du laster ned, samtykker du til at vi bruker opplysningene dine i bytte mot at du laster ned filen.

Hvis du sender inn personopplysningene dine til oss i forbindelse med en registrering for et gratis produkt fra en annonse i et fagblad, vil vi kontakte deg om dette via salgsavdelingen vår.

Ved å registrere deg samtykker du til bruk av opplysningene dine i bytte mot det annonserte gratisproduktet.

Theben Mediapool

Registrering

I henhold til vilkårene og betingelsene for bruk av Thebens varemerke og medieinnhold kreves det brukerregistrering for å få tilgang. I denne prosessen innhentes og behandles ikke bare opplysninger om den juridiske enheten "rettighetshaver", men også om den eller de fysiske personene som bruker varemerket og medieinnholdet på vegne av rettighetshaveren. Registrering kan ikke finne sted uten at disse opplysningene oppgis. Det er frivillig å oppgi ytterligere personopplysninger. Personopplysningene som samles inn i prosessen, behandles utelukkende med det formål å gjennomføre, overvåke og oppfylle lisensavtalen. Verken e-postadressen din (obligatorisk informasjon), adressen din eller telefonnummeret ditt (valgfri informasjon) vil bli behandlet for andre formål enn de som er oppgitt.

Kontroll av bruk

I henhold til bruksvilkårene behandles bruksdataene for tilgangene til varemerket og medieinnholdet på en personlig måte for å overvåke at lisensavtalen overholdes.

Hvis du bruker mediene og merkevareinnholdet som ansatt eller agent for rettighetshaveren, behandles personopplysningene dine på den ene siden i Theben AGs berettigede interesse i å etablere, innvilge, kontrollere og avslutte bruken for rettighetshaveren, og på den andre siden i rettighetshaverens berettigede interesse som tredjepart i henhold til personvernlovgivningen i å etablere, innvilge, kontrollere og avslutte bruken. Formålet med behandlingen er ikke rettet mot deg som fysisk person, men mot rettighetshaveren som juridisk person. Dine motstående interesser kan ha forrang, for eksempel hvis du ikke lenger arbeider for rettighetshaveren.

Overføring av data

For at vi skal kunne sende deg tilgangsdataene til Theben Mediapool etter at du har registrert deg, sender vi de innsamlede dataene dine til tjenesteleverandøren vår for å opprette dine personlige tilgangsdata. Tjenesteleverandøren er nøye utvalgt og strengt forpliktet til å overholde personvernreglene gjennom en kontrakt om ordrebehandling.

Dine rettigheter

Når du bruker Theben Mediapool, har du de rettighetene som er oppført under den registrertes rettigheter.

Lagringsperiode for bruksdata

Bruksdataene lagres så lenge det er nødvendig for avtalepartneren Theben AG eller rettighetshaveren å ha personlig kontroll over bruken.

Påmelding til opplæring og workshops på stedet

Du finner navn og kontaktinformasjon til de ansvarlige for arrangementene på våre nettsider under Service > Seminarer og nettbaserte kurs. Du kan sende oss spørsmål om arrangementene eller påmelding via kommunikasjonsalternativene e-post/telefonsamtale/telefax. Du kan også bruke vårt påmeldingsskjema via knappen "Påmelding".  Vi behandler de opplysningene som er nødvendige for at du skal kunne delta (navn, firma, e-postadresse) samt andre opplysninger i kommentarfeltet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er "kontraktsmessige og prekontraktsmessige formål". Vi bruker opplysningene dine utelukkende til å behandle bestillingen din og organisere opplæringen.

Internt i selskapet vårt deler vi opplysningene dine med de som er involvert i organiseringen av opplæringen og faktureringen. Hvis du oppgir informasjon om romønsker og ankomstdato, vil vi videreformidle navn og ankomstdato til hoteller i nærheten av oss.

Påmelding til våre nettbaserte seminarer og arrangementer

Hvis du melder deg på et av våre nettbaserte seminarer og arrangementer ved hjelp av det aktuelle skjemaet, behandler vi opplysningene dine (etternavn, fornavn, firma, e-postadresse, postnummer, by, land, målgruppe og eventuelle kommentarer) for å kunne kontakte deg etter kurset. Dette kan gjøres av arrangørene av selve arrangementene (oppfølgingsundersøkelser, utsendelse av opptak av arrangementet) og av vår salgsavdeling. Kontakten skjer uforpliktende per e-post eller, hvis du har valgt det, også per telefon. Kontakten fra salgsavdelingen vår kan gjelde temaet for arrangementet, men også andre produkter og løsninger fra Theben AG. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse opplysningene er ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO. Vi bestemmer hvilken salgsrepresentant som er ansvarlig for deg basert på postnummeret du oppgir.

Hvis det er mulig å stille spørsmål via en chat-funksjon under online-arrangementet, lagres disse utelukkende i vår programvare for online-seminarer. Chat-protokollene vil ikke bli videreformidlet. Du vil bli informert om dette i begynnelsen av det aktuelle arrangementet. Webinarene våre blir regelmessig tatt opp. Hvis det gjøres opptak, vil du bli informert om dette før seminaret starter.

Du finner mer informasjon om angrerett, rett til informasjon osv. i avsnittet "Generelt" i denne personvernerklæringen.

Kontakt - Forespørselsskjema

Hvis du har spørsmål av noe slag, tilbyr vi deg muligheten til å kontakte oss via et skjema på nettstedet. I den forbindelse er det nødvendig å oppgi en gyldig e-postadresse samt etternavn og fornavn, slik at vi vet hvem henvendelsen kommer fra og kan besvare den. Ytterligere informasjon kan oppgis frivillig. Databehandling med det formål å kontakte oss er basert på ditt frivillige samtykke i henhold til art. 6 para. 1 s. 1 lit. a DSGVO. Personopplysningene som vi samler inn ved bruk av kontaktskjemaet, slettes etter at forespørselen din er behandlet.

Kontakt vår kundeservice via WhatsApp

I tillegg til kontaktalternativene som er nevnt på Theben-nettstedet, kan du også bruke messenger-tjenesten WhatsApp for å kontakte vår kundeservice.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av WhatsApp er vår berettigede interesse i å kommunisere med deg. Det er kun opplysningene til de personene som er direkte involvert i kommunikasjonen som behandles på disse sluttapparatene. Det vesentlige innholdet i kommunikasjonen din med oss overføres manuelt til kundeservicesystemene. Behandlingen av opplysningene dine hos den behandlingsansvarlige, Theben AG, skjer på det rettslige grunnlaget "kontraktsmessige eller prekontraktsmessige formål". Theben AGs behandling av opplysningene dine skjer på det rettslige grunnlaget "kontraktsmessige eller førkontraktsmessige formål" i henhold til art. 6 avsn. 1 b) DSGVO.


Vår bruk av informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Dette er små filer som vår webserver overfører til din PC. Informasjonskapsler forårsaker ingen skade på enheten din og inneholder ikke virus, trojanske hester eller annen skadelig programvare.

Det skilles her mellom tekniske informasjonskapsler(1) , som sikrer at nettstedet vårt fungerer korrekt (disse informasjonskapslene settes automatisk), og sporingskapsler(2) for markedsførings- og analyseformål, som krever ditt samtykke.

(1) Sessionscookies, funksjonalitet for dokumentkurv, håndtering av fravalg av sporingstjenester.

(2) Google Analytics (via Google Tag Manager), Facebook Pixel, Luigi's Box - se egne avsnitt i denne personvernerklæringen.

Det skilles også mellom informasjonskapsler avhengig av hvor lenge de lagres. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. En øktinformasjonskapsel kan for eksempel brukes til å sikre at webserveren vår kommuniserer med PC-en din. Permanente informasjonskapsler forblir derimot lagret på PC-en din, og nettleseren din kan gi informasjon om hvor lenge de lagres. En permanent informasjonskapsel kan leses igjen neste gang du besøker nettstedet vårt. For å forhindre dette kan du slette den permanente informasjonskapselen etter at du har besøkt nettstedet vårt. Permanente informasjonskapsler kan for eksempel brukes til å analysere din bruk av nettstedet vårt. Vi bruker øktinformasjonskapsler for å optimalisere brukervennligheten på nettstedet vårt. På den annen side bruker vi informasjonskapsler til statistisk registrering av bruken av nettstedet vårt og til å evaluere det med det formål å optimalisere tilbudet vårt til deg.

De fleste nettlesere er innstilt til å godta informasjonskapsler. Hvis du vil slå av dette, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Hvis nettleseren din ikke tillater informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan bruke alle sidene på nettstedet vårt uten problemer. For å kunne fylle ut et kontaktskjema er det uunngåelig at du stiller inn nettleseren din slik at den tillater øktinformasjonskapsler. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren.

Du kan også motsette deg bruken av informasjonskapsler som brukes til måling av rekkevidde og reklameformål via Network Advertising Initiatives opt-out-side (http://optout.networkadvertising.org/) og i tillegg det amerikanske nettstedet (http://www.aboutads.info/choices) eller det europeiske nettstedet (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Gjør innvendinger mot de enkelte alternativene i de respektive avsnittene i denne personvernerklæringen.

Hvis du ønsker å velge bort alle sporingscookies som brukes på nettstedet vårt, eller justere samtykket ditt, kan du bruke denne lenken: Endre innstillinger for informasjonskapsler

Opplysningene som behandles av informasjonskapsler er nødvendige for de nevnte formålene for å beskytte våre og tredjeparters legitime interesser i samsvar med art. 6 (1) setning 1 lit. f DSGVO.

Verktøy for sporing

Sporingstiltakene som er oppført nedenfor og som brukes av oss, utføres på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO. Med sporingstiltakene som brukes, ønsker vi å sikre en behovsbasert utforming og løpende optimalisering av nettstedet vårt. I tillegg bruker vi sporingstiltakene til å registrere bruken av nettstedet vårt statistisk og til å evaluere det med det formål å optimalisere tilbudet vårt til deg. Disse interessene er å anse som berettigede i henhold til den nevnte bestemmelsen. De respektive databehandlingsformålene og datakategoriene finner du i de respektive sporingsverktøyene.

IP-adressene til brukerne lagres også. Vi bruker imidlertid en IP-maskeringsprosedyre (dvs. pseudonymisering ved å forkorte IP-adressen) for å beskytte brukerne. I forbindelse med webanalyse, A/B-testing og optimalisering lagres generelt ingen klare brukerdata (som e-postadresser eller navn), men pseudonymer. Det betyr at vi og leverandørene av programvaren som brukes, ikke kjenner brukernes faktiske identitet, men kun informasjonen som er lagret i brukernes profiler med henblikk på de respektive prosedyrene.

Typer data som behandles: Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider); meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).

Registrerte personer: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettbaserte tjenester).

Formål med behandlingen: Måling av rekkevidde (f.eks. tilgangsstatistikk, gjenkjenning av tilbakevendende besøkende); profiler med brukerrelatert informasjon (opprettelse av brukerprofiler). Sikkerhetstiltak: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).

Rettslig grunnlag: Samtykke (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a. DSGVO); berettigede interesser (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligere veiledning om behandlingsoperasjoner, prosedyrer og tjenester:

Matomo

Matomo er en programvare som brukes til webanalyse og rekkeviddemåling. I forbindelse med bruken av Matomo genereres og lagres informasjonskapsler på brukerens sluttapparat. Brukerdataene som samles inn ved bruk av Matomo, behandles kun av oss og deles ikke med tredjeparter. Informasjonskapslene lagres i maksimalt 13 måneder: https://matomo.org/faq/general/faq_146/;

Rettslig grunnlag: Samtykke (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a. DSGVO);

Sletting av data: Informasjonskapslene har en maksimal lagringsperiode på 13 måneder.

De innsamlede og pseudonymiserte dataene overføres ikke til Matomo. De lagres i stedet på vår egen server hos en sertifisert hostingleverandør i Tyskland (Hetzner).

Google Analytics

Nettstedet vårt bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; heretter kalt "Google" ("Google")), på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre webtilbudet vårt.  Google Analytics bruker "cookies", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) overføres til og lagres av Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil imidlertid IP-adressen din bli avkortet på forhånd av Google i EU-medlemsland eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og levere andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk til nettstedets operatør. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Du kan forhindre at Google Analytics samler inn dataene dine ved å endre innstillingene dine: Endre innstillingene for informasjonskapsler

Mulighet for innsigelse

Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

Alternativt kan du forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), og at Google behandler disse dataene ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig på følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Nettlesertillegg for å deaktivere Google Analytics

Nettlesertillegget for deaktivering av Google Analytics gir nettstedets besøkende mer kontroll over hvilke data om besøkte nettsteder som samles inn av Google Analytics. Tillegget forteller JavaScript (ga.js) i Google Analytics at ingen informasjon om nettstedsbesøket skal overføres til Google Analytics. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, må du laste ned og installere tillegget for din nåværende nettleser. Nettlesertillegget for å deaktivere Google Analytics er tilgjengelig for Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera.


Google Analytics 4

Theben bedriftsnettsted bruker Google Analytics 4.0, en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som gjør det mulig å analysere bruken av nettsteder. Ved bruk av Google Analytics 4.0 brukes som standard såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på terminalenheten din og gjør det mulig å analysere din bruk av et nettsted.

I Google Analytics 4.0 er anonymisering av IP-adresser aktivert som standard. På grunn av IP-anonymiseringen vil IP-adressen din bli avkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Ifølge Google vil IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Google bruker denne og annen informasjon på våre vegne for å evaluere din bruk av nettstedet, for å utarbeide rapporter om dine aktiviteter på nettstedet og din bruksatferd og for å tilby oss andre tjenester knyttet til din bruk av nettstedet og Internett.

Opplysningene som samles inn i forbindelse med bruk av Google Analytics 4, lagres i 2 måneder og slettes deretter.
All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for lagring og lesing av informasjon på sluttapparatet som du bruker for å bruke nettstedet, vil bare finne sted hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO. Uten ditt samtykke vil Google Analytics 4 ikke bli brukt under din bruk av nettstedet.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden ved å gå til lenken nedenfor og endre ditt valg der. Lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen forblir upåvirket.
Du kan også forhindre lagring av informasjonskapsler fra begynnelsen av ved å stille inn nettleseren din deretter. Hvis du konfigurerer nettleseren din slik at den avviser alle informasjonskapsler, kan imidlertid funksjonaliteten på dette nettstedet og andre nettsteder være begrenset.

Du finner mer informasjon om bruksvilkårene for Google Analytics og Googles retningslinjer for personvern på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/no/.

Du kan forhindre at dataene dine blir samlet inn av Google Analytics 4 ved å justere innstillingene dine:

Endre innstillingene for informasjonskapsler

 

Analyseverktøyet Matomo

Webanalyse (også kalt "rekkeviddemåling") brukes til å evaluere strømmen av besøkende til vårt nettbaserte tilbud og kan omfatte atferd, interesser eller demografisk informasjon om besøkende, for eksempel alder eller kjønn, som pseudonyme verdier. Ved hjelp av rekkeviddeanalysen kan vi f.eks. finne ut på hvilket tidspunkt vårt nettbaserte tilbud, dets funksjoner eller innhold er mest brukt eller inviterer til gjenbruk. På samme måte kan vi forstå hvilke områder som må optimaliseres.

I tillegg til webanalyse kan vi også bruke testprosedyrer, f.eks. for å teste og optimalisere ulike versjoner av vårt nettbaserte tilbud eller dets komponenter.

Med mindre annet er angitt nedenfor, kan profiler, dvs. data som er oppsummert for en bruksprosess, opprettes for disse formålene, og informasjon kan lagres i en nettleser eller i en terminalenhet og leses fra den. Informasjonen som samles inn, omfatter særlig besøkte nettsteder og elementer som brukes der, samt teknisk informasjon som hvilken nettleser som brukes, hvilket datasystem som brukes og informasjon om brukstid. Hvis brukerne har samtykket til innsamling av posisjonsdata fra oss eller fra leverandørene av tjenestene vi bruker, kan posisjonsdata også bli behandlet.

IP-adressene til brukerne lagres også. Vi bruker imidlertid en IP-maskeringsprosedyre (dvs. pseudonymisering ved å forkorte IP-adressen) for å beskytte brukerne. I forbindelse med webanalyse, A/B-testing og optimalisering lagres generelt ingen klare brukerdata (som e-postadresser eller navn), men pseudonymer. Det betyr at vi og leverandørene av programvaren som brukes, ikke kjenner brukernes faktiske identitet, men bare informasjonen som er lagret i profilene deres med henblikk på de respektive prosedyrene.

- Typer data som behandles: Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider); meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).

- Registrerte personer: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettbaserte tjenester).

- Formål med behandlingen: Måling av rekkevidde (f.eks. tilgangsstatistikk, gjenkjenning av tilbakevendende besøkende); profiler med brukerrelatert informasjon (opprettelse av brukerprofiler).

- Sikkerhetstiltak: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).

- Rettslig grunnlag: Samtykke (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a. DSGVO); berettigede interesser (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligere veiledning om behandlingsoperasjoner, prosedyrer og tjenester:

  • Matomo (uten informasjonskapsler): Matomo er en personvernvennlig nettanalyseprogramvare som brukes uten informasjonskapsler, og der gjenkjenning av tilbakevendende brukere skjer ved hjelp av et såkalt "digitalt fingeravtrykk", som lagres anonymt og endres hver 24. time; med det "digitale fingeravtrykket" registreres brukernes bevegelser i vårt nettbaserte tilbud ved hjelp av pseudonymiserte IP-adresser i kombinasjon med nettleserinnstillinger på brukersiden på en slik måte at det ikke er mulig å trekke slutninger om identiteten til individuelle brukere. Brukeropplysningene som samles inn i forbindelse med bruken av Matomo, behandles kun av oss og deles ikke med tredjeparter; rettslig grunnlag: berettigede interesser (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f. DSGVO); nettsted: https://matomo.org/.

Her er alternativet for Matomo med informasjonskapsler:

  • Matomo: Matomo er en programvare som brukes til webanalyse og måling av rekkevidde. I forbindelse med bruken av Matomo genereres og lagres informasjonskapsler på brukerens sluttapparat. Brukerdataene som samles inn ved bruk av Matomo, behandles kun av oss og deles ikke med tredjeparter. Informasjonskapslene lagres i en periode på maksimalt 13 måneder: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Rettslig grunnlag: Samtykke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Sletting av data: Informasjonskapslene har en maksimal lagringsperiode på 13 måneder.

De innsamlede og pseudonymiserte dataene overføres ikke til Matomo. De lagres i stedet på vår egen server hos en sertifisert hostingleverandør i Tyskland (Hetzner).

Overføring av data

Personopplysningene dine vil ikke bli overført til tredjeparter for andre formål enn de som er oppført nedenfor. Vi vil bare utlevere personopplysningene dine til tredjeparter hvis:

- du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO,

- utleveringen er nødvendig i henhold til art. 6 (1) s. 1 lit. f DSGVO for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, og det ikke er grunn til å anta at du har en overordnet beskyttelsesverdig interesse i at opplysningene dine ikke utleveres,

- i tilfelle det foreligger en rettslig forpliktelse til utlevering i henhold til art. 6 avsn. 1 setning 1 lit. c DSGVO, samt

- dette er lovlig tillatt og nødvendig i henhold til art. 6 para. 1 s. 1 lit. b DSGVO for behandling av kontraktsforhold med deg.

Plugins for sosiale medier og eksterne lenker

Når du besøker nettstedet vårt, avstår vi fra å bruke såkalte sosiale medier-plugins (SHARE- og LIKE-knapper), som kan innebære direkte overføring av data.

På nettstedet vårt tilbyr vi deg imidlertid muligheten til å få tilgang til våre sosiale medier via en såkalt ekstern lenke.

Vi gjør oppmerksom på at når du bruker lenken, blir du videresendt til et tredjeparts nettsted, og vi har ingen innflytelse på i hvilken grad opplysningene dine behandles av den aktuelle leverandøren av sosiale medier. Du kan få informasjon om dette på nettstedet til den aktuelle nettstedsoperatøren.

Hvis du ønsker å vite i hvilken grad vi behandler opplysningene dine via våre sosiale medier, kan du finne ut dette under Tilstedeværelse i sosiale medier.

Tilstedeværelse på sosiale medier

Vi har fansider på ulike sosiale medier for å kunne kommunisere med brukere, kunder og andre interesserte og informere om våre tjenester der. I forbindelse med disse nettsidene behandler vi og leverandørene av sosiale medier personopplysningene dine.

Det er mulig å opprette profiler, bedriftssider eller grupper på de ulike informasjonstjenestene. Brukerne kan laste opp bidrag, bilder og videoer på sine egne profiler og på våre fansider, eller dele og kommentere dette innholdet. Brukerne kan også komme i kontakt med hverandre ved å skrive offentlige eller private meldinger.

Vi gjør oppmerksom på at du bruker de tilbudte informasjonstjenestene på eget ansvar, og at vi på det nåværende tidspunkt ikke kjenner til alle detaljene i databehandlingen hos leverandørene av sosiale medier fra USA. Dette gjelder spesielt bruken av interaktive funksjoner (f.eks. kommentering, deling, vurdering).

Det er mulig å redusere behandlingen av personopplysningene dine når du bruker fan-sidene våre ved å logge ut av den aktuelle sosiale medieplattformen eller deaktivere "forbli pålogget"-funksjonen, slette informasjonskapslene på sluttapparatet ditt og lukke og starte nettleseren på nytt. På denne måten slettes informasjon som gjør det mulig å identifisere deg direkte. Dette gjør det mulig for deg å bruke fan-sidene våre i begrenset omfang uten å avsløre bruker-ID-en din.

Kontakt via private eller offentlige meldinger

På fan-sidene våre kan du sende oss private eller offentlige meldinger (kommentarer). Hvis du kontakter oss via private meldinger, lagrer vi opplysningene du oppgir for å kunne behandle henvendelsene dine. Deretter sletter vi opplysningene 6 måneder etter siste melding. Dette gjelder ikke hvis lovbestemmelser er til hinder for sletting, eller hvis ytterligere lagring er nødvendig av hensyn til bevisføring eller hvis du har samtykket til lengre lagring.

Hvis du derimot sender oss en offentlig melding, vil opplysningene du oppgir også være synlige for alle andre brukere. Offentlige meldinger kan bare slettes av brukeren selv.

Behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for de nevnte formålene for å ivareta våre berettigede interesser i henhold til art. 6 (1) f) DSGVO.

En detaljert beskrivelse av formene for statistisk behandling hos leverandørene av sosiale medier og Theben finner du i beskrivelsene nedenfor.

Facebook

Theben bruker den tekniske plattformen og tjenestene til Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland ("Facebook") for informasjonstjenesten som tilbys her.

Innsamling og lagring av personopplysninger, samt type og formål med bruken av disse.

Opplysningene som samles inn om deg når du bruker tjenesten, behandles av Meta Platforms Irelands og kan overføres til land utenfor EU. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, IP-adressen din, applikasjonen du bruker, opplysninger om terminalenheten du bruker (inkludert enhets-ID og applikasjons-ID), informasjon om nettsteder du har besøkt, posisjonen din og mobilleverandøren din.

Denne informasjonen brukes til å gi oss, som operatør av Facebook-siden, statistisk informasjon om bruken av Facebook-siden.

Facebook gir mer informasjon om dette på følgende lenke:

https://www.facebook.com/help/pages/insights

Den statistiske informasjonen som Facebook gir oss, er anonymisert og gjør det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om enkeltbrukere. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at Facebooks egen datainnsamling og databehandling er anonymisert.

Hvis du bruker interaktive funksjoner på Facebook-siden vår, for eksempel "Like"-knappen eller kommentarfunksjonen, blir flere personopplysninger synlige for Theben, noe som muliggjør direkte brukerallokering.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du administrerer eller sletter informasjon om deg, kan du gå til følgende Facebook-støttesider:

https://de-de.facebook.com/about/privacy#

Behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for de nevnte formålene for å ivareta våre berettigede interesser i henhold til art. 6 (1) f) DSGVO.

Instagram

Theben AG bruker den tekniske plattformen og tjenestene til Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland ("Instagram") for informasjonstjenesten som tilbys her.

Innsamling og lagring av personopplysninger, samt type og formål med bruken av disse.

Opplysningene som samles inn om deg når du bruker tjenesten, behandles av Instagram og kan overføres til land utenfor EU. Disse dataene inkluderer IP-adressen din, applikasjonen du bruker, informasjon om enheten du bruker (inkludert enhets-ID og applikasjons-ID), informasjon om nettsteder du besøker, posisjonen din og mobiloperatøren din.

Denne informasjonen brukes til å gi oss, som operatør av Instagram-siden, statistisk informasjon om bruken av Instagram-siden.

Du finner mer informasjon om dette på Instagram på følgende lenke:

https://www.facebook.com/business/help/441651653251838?id=419087378825961

Den statistiske informasjonen som Instagram gir oss, er anonymisert og gjør det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om enkeltbrukere. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at selve datainnsamlingen og databehandlingen fra Instagram er anonymisert.

Hvis du bruker interaktive funksjoner på Instagram-siden vår, f.eks. "Liker"-knappen eller kommentarfunksjonen, blir flere personopplysninger synlige for Theben AG, noe som muliggjør direkte brukertilskrivning.

Theben AG har ingen innflytelse på de interaktive funksjonene og brukeraktivitetene på Instagram-siden.

Du finner informasjon om hvordan Instagram behandler personopplysningene dine i personvernerklæringen nedenfor:

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for de nevnte formålene for å ivareta våre berettigede interesser i henhold til art. 6 (1) f) DSGVO.

LinkedIn

Theben bruker den tekniske plattformen og tjenestene til LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn") for kortmeldingstjenesten som tilbys her.

Innsamling og lagring av personopplysninger, samt type og formål med bruken av disse.

Opplysningene som samles inn om deg når du bruker tjenesten, behandles av LinkedIn og kan overføres til land utenfor EU. Dette omfatter blant annet IP-adressen din, applikasjonen som brukes, opplysninger om sluttapparatet du bruker (inkludert enhets-ID og applikasjons-ID), informasjon om nettsteder du har besøkt, posisjonen din og mobilleverandøren din. Denne informasjonen brukes til å gi oss, som operatør av LinkedIn-siden, statistisk informasjon om bruken av LinkedIn-siden.

Den statistiske informasjonen som LinkedIn gir oss, er anonymisert og gjør det ikke mulig å trekke konklusjoner om enkeltbrukere. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at selve datainnsamlingen og databehandlingen hos LinkedIn er anonymisert.

Hvis du bruker interaktive funksjoner på LinkedIn-siden vår, for eksempel "Liker"-knappen eller kommentarfunksjonen, vil ytterligere personopplysninger bli synlige for Theben, noe som muliggjør direkte brukertilskrivning.

Informasjon om LinkedIns behandling av personopplysninger finner du i LinkedIns personvernerklæring, som du finner via følgende lenke:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for de nevnte formålene for å ivareta våre berettigede interesser i henhold til art. 6 (1) f) DSGVO.

YouTube

Theben bruker den tekniske plattformen og tjenestene til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland ("YouTube") for informasjonstjenesten som tilbys her.

Innsamling og lagring av personopplysninger, samt type og formål med bruken av disse.

Opplysningene som samles inn om deg når du bruker tjenesten, behandles av YouTube og kan overføres til land utenfor EU. Disse opplysningene omfatter IP-adressen din, applikasjonen du bruker, informasjon om terminalenheten du bruker (inkludert enhets-ID og applikasjons-ID), informasjon om nettsteder du har besøkt, posisjonen din og mobilleverandøren din.

Denne informasjonen brukes til å gi oss, som operatør av YouTube-kanalen, statistisk informasjon om bruken av YouTube-kanalen.

YouTube gir mer informasjon om dette på følgende lenke:

https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=de

Den statistiske informasjonen som YouTube gir oss, er anonymisert og gjør det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om enkeltbrukere. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at YouTubes egen datainnsamling og databehandling er anonymisert.

Hvis du bruker interaktive funksjoner på YouTube-kanalen vår, for eksempel "Liker"-knappen eller kommentarfunksjonen, blir flere personopplysninger synlige for Theben, noe som muliggjør direkte brukerallokering.

Du finner informasjon om hvordan YouTube behandler personopplysningene dine i personvernerklæringen nedenfor:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for de nevnte formålene for å ivareta våre berettigede interesser i henhold til art. 6 (1) f) DSGVO.

Analyseverktøy for søk Luigi's Box

På nettstedet vårt bruker vi verktøyet Luigi's Box (https://www.luigisbox.com/) for å evaluere og optimalisere søkeatferden til besøkende på nettstedet. Ingen personopplysninger samles inn i denne prosessen. Det eneste formålet med informasjonskapselen er å knytte individuelle hendelser til en økt og å knytte disse øktene til hverandre for å bestemme antall relevante profiler i en søkeanalyse. Det er ikke mulig å trekke konklusjoner om deg som person via informasjonskapselen. De innsamlede dataene lagres utelukkende i et datasenter i Frankfurt. Søkeanalysen omfatter en maskinlæringsprosedyre for å bestemme den beste oppføringen av søkeresultater.

De registrertes rettigheter

Det har du rett til:

- be om informasjon (i henhold til art. 15 DSGVO) om personopplysningene dine som behandles av oss. Du kan spesielt be om informasjon om formålene med behandlingen, kategorien av personopplysninger, kategoriene av mottakere som opplysningene dine er eller vil bli utlevert til, den planlagte lagringsperioden, om du har rett til retting, sletting, begrensning av behandling eller innsigelse, om du har rett til å klage, om opprinnelsen til opplysningene dine hvis de ikke er samlet inn av oss, samt om det foreligger automatiserte avgjørelser, inkludert profilering, og, hvis det er aktuelt, meningsfull informasjon om detaljene i disse;

- å kreve korrigering (i henhold til art. 16 DSGVO) av uriktige eller kompletterte personopplysninger som vi har lagret om deg;

- sletting (i henhold til art. 17 DSGVO) av personopplysningene dine som er lagret hos oss, med mindre behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmennhetens interesse eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav;

- Begrensning (i henhold til art. 18 DSGVO) av behandlingen av personopplysningene dine, i den grad du bestrider riktigheten av opplysningene, behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting og vi ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, eller du har motsatt deg behandlingen i henhold til art. 21 DSGVO;

- Overføring (i henhold til art. 20 DSGVO) av personopplysningene dine som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller til en annen behandlingsansvarlig;

- Tilbakekalling (i henhold til art. 7 (3) DSGVO) av ditt samtykke når det først er gitt. Dette har som konsekvens at vi ikke lenger kan fortsette databehandlingen basert på dette samtykket i fremtiden.

- Klage (i henhold til art. 77 DSGVO) til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller arbeidssted eller vårt hovedkontor for dette formålet.

Innsigelsesrett

Hvis personopplysningene dine behandles på grunnlag av berettigede interesser i henhold til art. 6 (1) setning 1 lit. f DSGVO, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine i henhold til art. 21 DSGVO, forutsatt at det er grunnlag for å gjøre det som oppstår fra din spesielle situasjon eller innsigelsen er rettet mot direkte reklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell innsigelsesrett, som vi benytter oss av uten å spesifisere en bestemt situasjon. Hvis du ønsker å benytte deg av din rett til tilbakekalling eller innsigelse, er det tilstrekkelig å sende en e-post til: datenschutz@theben.de.

Datasikkerhet

Vi bruker den utbredte SSL-prosedyren (Secure Socket Layer) i forbindelse med det høyeste krypteringsnivået som støttes av nettleseren din når du besøker nettstedet. Som regel er dette 256-biters kryptering. Hvis nettleseren din ikke støtter 256-biters kryptering, bruker vi i stedet 128-biters v3-teknologi. Du kan se om en enkelt side på nettstedet vårt overføres i kryptert form ved at nøkkel- eller låsesymbolet vises i den nedre statuslinjen i nettleseren din. Vi bruker også egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine mot utilsiktet eller tilsiktet manipulering, delvis eller fullstendig tap, ødeleggelse eller mot uautorisert tilgang fra tredjeparter. Sikkerhetstiltakene våre forbedres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

Oppdatering og endring av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen er for øyeblikket gyldig og har status juli 2023. På grunn av videreutvikling av nettstedet vårt og tilbudene på det eller på grunn av endrede juridiske eller offisielle krav, kan det bli nødvendig å endre denne personvernerklæringen.