Regulations for data protection

Personvernerklæring for Theben AG

Vi, Theben AG (heretter «Theben»), er glad for at du besøker nettstedet vårt og er interessert i våre produkter og tjenester. Vi ser svært nøye på å beskytte personvernet ditt og personopplysningene som du har gjort tilgjengelige for oss. Overholdelse av bestemmelsene om personvern er en selvfølge for oss. I det følgende informerer vi deg om hvilke opplysninger vi samler inn fra deg til hvilke formål, hvor lenge vi lagrer dem og hvilke rettigheter du har når vi behandler dine opplysninger.


Generelt

Ansvarlig for behandling av dine data på dette nettstedet er Theben AG, Hohenbergstraße 32, 72401 Haigerloch. Under dette nettstedets impressum har vi angitt hvordan du kan ta kontakt med oss.

I vår personvernerklæring bruker vi begreper og definisjoner fra den europ. personvernforordningen GDPR, særlig art. 4 GDPR. Ifølge denne forordningen er vi «databehandlingsansvarlig» og du «datasubjekt. Opplysninger som direkte eller indirekte viser til deg, er «personopplysninger». Når vi utover i denne personvernerklæringen snakker om dine «opplysninger», gjelder dette som regel de opplysningene som direkte eller indirekte viser til din person.

Som datasubjekt har du rett til å få innsikt fra oss om opplysningene som gjelder deg (art. 15 i GDPR). Du kan korrigere opplysningene dine iht. art. 16 i GDPR eller få dem slettet iht. art. 17 hvis bestemte forutsetninger er til stede. Ifølge art. 18 i GDPR har du rett til begrensning av behandlingen, hvis du gjør en særskilt personlig situasjonen gjeldende har du dessuten ifølge art. 21 i GDPR rett til helt eller delvis å motsi behandlingen av dine opplysninger. Opplysninger som du har gjort tilgjengelige for oss, kan du forlange å få utlevert i et gjengs, maskinlesbart format. Samtykker som du har gitt for behandling av dine opplysninger, har du rett til å trekke tilbake når som helst med framtidig virkning. Det vil si at ditt tilbaketrukne samtykke kun gjelder framtidige behandlinger, og at behandlinger som allerede har funnet sted, dermed fortsatt samsvarer med personvernforskriftene.

Du har rett til å motsi at vi bruker dine kontakt- og adresseopplysninger for å kunne sende deg reklame og informasjonsmateriale pr. post, dersom du ikke uttrykkelig har bedt om dette.

For å gjøre rettighetene dine gjeldende kan du kontakte info@theben.de.

Du kan ta direkte kontakt med vårt interne personvernombud under datenschutz@theben.de.

Du har rett til å vende deg til en tilsynsmyndighet med klager om at vi behandler dine opplysninger. I Badem-Württemberg i Tyskland er dette Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, adresse: Postfach 102932, 70025 Stuttgart, e-post poststelle@lfdi.bwl.de.


Helautomatisk behandling av opplysninger ved visning av våre nettsider

Våre servere lagrer som standard forskjellige tilgangsdata i en elektronisk protokoll («loggfil») når du besøker nettsidene våre. Disse opplysningene inkluderer IP-adressen din, nettsiden som du besøkte oss fra, nettsidene du besøker hos oss, samt dato og tid da du åpnet siden og dermed varigheten av besøket. Disse opplysningene registreres helautomatisk og brukes kun til feilanalyse og teknisk forbedring av vår nett-tjeneste. Mottaker av disse opplysningene er Theben IT og, om nødvendig, IT-tjenesteleverandør på oppdrag fra Theben. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse av å opprettholde forskriftsmessig drift av våre nettsider. Etter senest to uker blir protokolldataene automatisk overskrevet. Ytterligere helautomatisk behandling av opplysninger ved åpning av nettsiden er bruken av informasjonskapsler og analysen av bruksdata ved besøk på nettsidene våre. Disse typene behandling er beskrevet i egne avsnitt i denne personvernerklæringen.


Nyhetsbrev

Nyhetsbrevene våre mottar du bare når du uttrykkelig har samtykket i få disse tilsendt. Vi lagrer samtykket ditt og samtykketidspunktet. Samtykket kan du se når som helst, og du kan trekke det tilbake ved å avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. En link til avmeldingssiden finner du på slutten av hvert nyhetsbrev.

For å kunne gi deg passende tilbud og innhold, sporer vi hva du klikker på i nyhetsbrevet. Da registreres hvilke nyhetsbrev som åpnes hvor ofte, eller hvor ofte det klikkes på lenker til våre produkter eller annen informasjon i et nyhetsbrev. Analysen av hva som klikkes på, gjør det mulig for oss å forbedre nyhetsbrevet og tilpasse det etter interessene til kundene. Bruksdataene blir anonymisert vha. sammendrag for analysen slik at det ikke lenger kan opprettes en forbindelse mellom de samlede dataene og en bestemt e-post-adresse. Dersom kjenner vi ikke til det som du personlig klikker på.

Likevel kan du når som helst motsi denne resultatkontrollen ved å avbestille nyhetsbrevet. Juridisk grunnlag for vår bruksanalyse av hva som klikkes på er vår berettigede interesse om behovstilpasset utarbeiding av innhold i nyhetsbrevene. .


Personvernerklæring om Theben Norges tilstedeværelse på Facebook

Nedenfor viser «vi» eller «oss» til Theben AG. Nærmere informasjon om oss finner du i impressum.

I utgangspunktet er Facebook ansvarlig for tilgangen og bruken av vår Facebook-profil. Informasjon om Facebook og personvern hos Facebook finner du via lenkene som er klargjort av Facebook.

Men i spesielle tilfeller, f.eks. når du har spørsmål om produktene våre, trenger støtte til igangkjøringen eller det skulle dukke opp et teknisk problem, kan det hende at vi ikke kan besvare henvendelsen din direkte på Facebook. I disse tilfellene ber vi deg om å angi kontaktopplysningene dine til oss via en personlig melding. Du bør helst ikke angi kontaktopplysningene i Facebook-innlegg. For disse angivelsene, medregnet henvendelsen din, er det vi som har det personvernrettslige ansvaret. Henvendelsen din videresender vi internt til riktig avdeling som deretter tar kontakt med deg. Dersom du vil at vi tar kontakt pr. e-post eller telefon, ber vi om at du oppgir dette i meldingen din. Vi bruker kun opplysningene dine til å svare på henvendelsen. Vi bruker ikke opplysningene dine til reklame, de blir heller ikke gitt videre til tredjepart. Untatt fra dette er henvendelser som stilles fra utenfor Tyskland og tilhører ansvarsområdet til et annet selskap i Theben-gruppen. I disse tilfellene gir vi henvendelsen din og kontaktopplysningene videre til dette selskapet som deretter tar kontakt med deg på den måten du ønsker.


Vår behandling av dine personopplysninger som kunde eller leverandør

På vår portal samler vi inn opplysninger (kontaktopplysninger, nyhetsbrevbestillinger, kursregistrering, kundeundersøkelser) fra fysiske personer som tar kontakt med oss eller tilhører eller representerer et foretak som vi har forretningsforbindelser med. Disse opplysningene inkluderer ditt navn, navnet på foretaket, adressen til foretaket samt kommunikasjonsopplysninger som gjelder arbeidet ditt som e-post-adresse og telefonnummer, samt din funksjon i foretaket. Opplysningene dine behandles på grunnlag av vår berettigede interesse for å ta kontakt med deg som representant for vår kunde, samt den berettigede interessen til foretaket, som du representerer, for at kommunikasjonen skal komme i stand. Dine motsatte interesser kan f.eks. veie tyngre hvis du slutter i foretaket.

Selvsagt har du som datasubjekt f.eks. rett til å trekke tilbake samtykker, rett til å få innsikt i personopplysningene som er lagret om deg, samt ytterligere rettigheter. Se også avsnittet Generelt i denne personvernerklæringen.

For kontraktmessige formål behandler vi opplysninger om ditt foretak i vår CRM og i planleggings-, produksjons-, logistikk- og finansmodulene til vår ERP. I henhold til din virksomhet og ditt ansvar i foretaket kan disse opplysningene også inneholde opplysningene som er nevnt over og direkte gjelder din person. Formålet med å behandle disse opplysningene gjelder imidlertid ikke deg som person, snarere foretaket som vår forretningspartner. Personvernrettighetene gjelder ikke rent forretningsmessige opplysninger som ikke viser til en fysisk person.


Vår behandling av dine personopplysninger som arbeidssøker

På vår portal samler vi ikke inn opplysninger fra arbeidssøkere, men gir dem tilgang til kontaktinformasjon for lederen av personalavdelingen. Vi ber om at du ikke bruker andre e-post-adresser hos Theben for jobbsøknader. Det juridiske grunnlaget for å behandle søknaden din er at det er nødvendig å ta en beslutning om å inngå et ansettelsesforhold.

Dersom du mottar et avslag fra oss, blir opplysningene dine slettet etter tre måneder. Hvis vi har interesse av å ta din søknad i betraktning ved et senere tidspunkt, kommer vi til å be om at du samtykker til dette.


Bruk av våre kontaktskjemaer

Kontaktskjemaene samler inne personopplysninger som vi trenger for å kunne svare på henvendelsen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle navn, e-post-adresse og innholdet i henvendelsen din er «Kontraktuelle og prekontraktuelle formål». Videre opplysninger som du oppgir frivillig, som kjønn, arbeidssted, adresse, telefon- og faksnummer behandler vi på det juridiske grunnlaget av en berettiget interesse for å forbedre kommunikasjonen med kundene våre. Innehold i det utfylte kontaktskjemaet mellomlagres på webserveren og sendes som e-post derfra til markedsavdelingen vår som videresender denne meddelelsen til riktig fagavdeling. Opplysningene i henvendelsen din er utelukkende lagret i e-postsystemet vårt og blir sperret mot enhver videre bruk etter at henvendelsen er avsluttet. Mellomlageret på webserveren renses hver måned.


Registrering for fagseminarer og kurs

Nettsiden vår inneholder ingen registreringsskjemaer for fagseminarer og kurs, men oppgir navn og kontaktinformasjon til de ansvarlige som samler inn og bearbeider opplysningene som trengs for å registrere og gjennomføre kursene. Det juridiske grunnlaget for bearbeidelsen er «Kontraktuelle og prekontraktuelle formål». Vi bruker utelukkende opplysningene dine for å behandle henvendelsen og organiseringen av kurset.

Internt gir vi opplysningene dine videre til de enkeltpersonene som er med på å organisere kurset. Når du oppgir opplysninger om romønske og ankomst, gir vi navn og ankomstdato videre til hoteller som ligger i nærheten.


Processing your data in our customer survey

Vi gir deltakerne i kundeundersøkelsen en gave som takk for strevet. For at svarene dine på den ene siden kan holdes absolutt fortrolig, og at du på den andre siden kan få gleden av gaven fra oss, inneholder e-posten vår en personlig lenke til kundeundersøkelsen. Når du klikker på den, blir du identifisert som mottaker av e-posten og automatisk føyd til listen over deltakere i kundeundersøkelsen. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse av at et høyt antall kunder svarer på undersøkelsen. Denne identifiseringen brukes utelukkende for å kunne sende deg gaven. E-posten vår informerer deg om formålet med den personlige lenken til kundeundersøkelsen. Ved å klikke på lenken samtykker du til identifiseringen for det nevnte formålet. Det juridiske grunnlaget for at du identifiseres av e-postadressen slik at markedsavdelingen kan sende deg gaven, er kontraktsforholdet vi inngår med deg i forbindelse med tilbudet om å delta.

Svarene du avgir i kundeundersøkelsen er fullstendig anonyme, det vil si at de lagres og evalueres uten henvisninger til din person eller ditt foretak.


Vår bruk av informasjonskapsler

Vår nettside bruker informasjonskapsler. Det er små filer som webserveren vår overfører til datamaskinen din. Disse filene brukes til å følge hvordan du blar deg gjennom sidene i portalen vår. Informasjonskapsler skiller man for det første fra hverandre etter hvor lenge de lagres. Såkalte øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. En øktinformasjonskapsel kan for eksempel brukes til å sikre at webserveren vår kommuniserer med datamaskinen din. Permanente informasjonskapsler blir derimot værende lagret på datamaskinen, nettleseren kan informere deg om hvor lenge de lagres. Ved neste besøk kan nettsiden vår lese den permanente informasjonskapselen igjen. For å forhindre dette kan du slette den permanente informasjonskapselen etter å ha besøkt nettsiden vår. Permanente informasjonskapsler brukes f.eks. til å analysere hvordan du bruker nettsiden vår.

For det andre andre skiller man informasjonskapsler fra hverandre etter opprinnelse. Såkalte førsteparts informasjonskapsler stammer alltid fra den nettsiden som er angitt i adressevinduet i nettleseren. Såkalte tredjeparts informasjonskapsler stammer fra nettsider som du ikke har åpnet direkte, men som er forbundet med siden til førsteparten via bilder eller annonser. Hvilke kilder informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din, stammer fra kan nettleseren fortelle deg.

De fleste nettlesere er stilt inn slik at de aksepterer informasjonskapsler. For å skru av dette må du endre de gjeldende innstillingene i nettleseren. Når nettleseren ikke tillater informasjonskapsler, kan det hende at det ikke lar seg gjøre å bruke alle sidene på nettstedet vårt feilfritt. For å kunne fylle ut et kontaktskjema er du nødt til å stille inn nettleseren til å akseptere informasjonskapsler. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren.

Google Analytics

På det juridiske grunnlaget for vår berettigede interesse av å forbedre tilbudet på internett bruker nettsiden vår Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan du bruker denne nettsiden (inkl. IP-adressen din), noe som vanligvis overføres til en server tilhørende Google i USA og lagres der. I tilfelle IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden, forkorter imidlertid Google på forhånd IP-adressen din innenfor medlemsstatene i Den europeiske union eller i andre stater som har underskrevet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun unntaksvis blir hele IP-adressen overført til en server tilhørende Google i USA og forkortet der. På oppdrag av driftsansvarlig for denne nettsiden bruker Google denne informasjonen for å evaluere hvordan du bruker nettsiden for å sette sammen rapporter om aktivitetene på nettsiden, og for videre å kunne tilby andre tjenesteytelser som gjelder nettsidebruk og internettbruk til driftsansvarlig. IP-adressen som oversendes fra nettleseren din i forbindelse med Google Analytics, settes ikke sammen med andre opplysninger fra Google.

Du kan forhindre samlingen av dataene dine ved hjelp av Google Analytics ved å klikke på følgende kobling. En opt-out-cookie vil bli angitt som forhindrer innsamling av data på fremtidige besøk på dette nettstedet: disable Google Analytics.

Mulighet for motsigelse

Du kan forhindre at informasjonskapsler blir lagret vha. en innstilling på nettleseren din, vi gjør deg likevel oppmerksom på at du i dette tilfellet da muligens ikke kan bruke absolutt alle funksjonene i nettbutikken vår.

Du kan også forhindre at Google samler inn opplysningene (inkl. IP-adressen din) som registreres av informasjonskapselen og baserer seg på hvordan du bruker nettsiden, samt at Google behandler disse dataene, ved å laste ned og installere nettleserutvidelsen som er tilgjengelig under følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Nettleserutvidelse for å deaktivere Google Analytics

Nettleserutvidelsen som deaktiverer Google Analytics gir den besøkende på nettsiden mer kontroller over hvilke opplysninger om åpnede nettsider som Google Analytics samler inn. Utvidelsen forteller JavaScriptet (ga.js) til Google Analytics at ingen informasjon om besøket på nettsiden skal overføres til Google Analytics. Dersom du vil bruke denne funksjonen, last ned utvidelsen og installer det for din aktuelle nettleser. Nettleserutvidelsen som deaktiverer Google Analytics er tilgjengelig for Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera.