Personvernerklæring

 

Personvernerklæring for Theben AG

Vi, Theben AG (heretter «Theben»), er glad for at du besøker nettstedet vårt og er interessert i våre produkter og tjenester. Vi ser svært nøye på å beskytte personvernet ditt og personopplysningene som du har gjort tilgjengelige for oss. Overholdelse av bestemmelsene om personvern er en selvfølge for oss. I det følgende informerer vi deg om hvilke opplysninger vi samler inn fra deg til hvilke formål, hvor lenge vi lagrer dem og hvilke rettigheter du har når vi behandler dine opplysninger.


Generelt

Ansvarlig for behandling av dine data på dette nettstedet er Theben AG, Hohenbergstraße 32, 72401 Haigerloch. Under dette nettstedets impressum har vi angitt hvordan du kan ta kontakt med oss.

I vår personvernerklæring bruker vi begreper og definisjoner fra den europ. personvernforordningen GDPR, særlig art. 4 GDPR. Ifølge denne forordningen er vi «databehandlingsansvarlig» og du «datasubjekt. Opplysninger som direkte eller indirekte viser til deg, er «personopplysninger». Når vi utover i denne personvernerklæringen snakker om dine «opplysninger», gjelder dette som regel de opplysningene som direkte eller indirekte viser til din person.

Som datasubjekt har du rett til å få innsikt fra oss om opplysningene som gjelder deg (art. 15 i GDPR). Du kan korrigere opplysningene dine iht. art. 16 i GDPR eller få dem slettet iht. art. 17 hvis bestemte forutsetninger er til stede. Ifølge art. 18 i GDPR har du rett til begrensning av behandlingen, hvis du gjør en særskilt personlig situasjonen gjeldende har du dessuten ifølge art. 21 i GDPR rett til helt eller delvis å motsi behandlingen av dine opplysninger. Opplysninger som du har gjort tilgjengelige for oss, kan du forlange å få utlevert i et gjengs, maskinlesbart format. Samtykker som du har gitt for behandling av dine opplysninger, har du rett til å trekke tilbake når som helst med framtidig virkning. Det vil si at ditt tilbaketrukne samtykke kun gjelder framtidige behandlinger, og at behandlinger som allerede har funnet sted, dermed fortsatt samsvarer med personvernforskriftene.

Du har rett til å motsi at vi bruker dine kontakt- og adresseopplysninger for å kunne sende deg reklame og informasjonsmateriale pr. post, dersom du ikke uttrykkelig har bedt om dette.

For å gjøre rettighetene dine gjeldende kan du kontakte info@theben.de.

Du kan ta direkte kontakt med vårt interne personvernombud under datenschutz@theben.de.

Du har rett til å vende deg til en tilsynsmyndighet med klager om at vi behandler dine opplysninger. I Badem-Württemberg i Tyskland er dette Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, adresse: Postfach 102932, 70025 Stuttgart, e-post poststelle@lfdi.bwl.de.


Helautomatisk behandling av opplysninger ved visning av våre nettsider

Våre servere lagrer som standard forskjellige tilgangsdata i en elektronisk protokoll («loggfil») når du besøker nettsidene våre. Disse opplysningene inkluderer IP-adressen din, nettsiden som du besøkte oss fra, nettsidene du besøker hos oss, samt dato og tid da du åpnet siden og dermed varigheten av besøket. Disse opplysningene registreres helautomatisk og brukes kun til feilanalyse og teknisk forbedring av vår nett-tjeneste. Mottaker av disse opplysningene er Theben IT og, om nødvendig, IT-tjenesteleverandør på oppdrag fra Theben. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse av å opprettholde forskriftsmessig drift av våre nettsider. Etter senest to uker blir protokolldataene automatisk overskrevet. Ytterligere helautomatisk behandling av opplysninger ved åpning av nettsiden er bruken av informasjonskapsler og analysen av bruksdata ved besøk på nettsidene våre. Disse typene behandling er beskrevet i egne avsnitt i denne personvernerklæringen.


Nyhetsbrev

Hvis du tent etter art. 6 para. 1 setning 1. en DSGVO har uttrykkelig samtykket, vi vil bruke din e-postadresse for jevnlig å sende deg vårt nyhetsbrev . For mottak av nyhetsbrevet er indikasjonen for en e-postadresse tilstrekkelig. Vi lagrer samtykket og tidspunktet for samtykke. Samtykket kan tilbakekalles når som helst ved å avmelde fra nyhetsbrevet. Du finner en lenke til abonnementssiden på slutten av hvert nyhetsbrev. 
Nyhetsbrevene våre mottar du bare når du uttrykkelig har samtykket i få disse tilsendt. Vi lagrer samtykket ditt og samtykketidspunktet. Samtykket kan du se når som helst, og du kan trekke det tilbake ved å avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. En link til avmeldingssiden finner du på slutten av hvert nyhetsbrev.

For å kunne gi deg passende tilbud og innhold, sporer vi hva du klikker på i nyhetsbrevet. Da registreres hvilke nyhetsbrev som åpnes hvor ofte, eller hvor ofte det klikkes på lenker til våre produkter eller annen informasjon i et nyhetsbrev. Analysen av hva som klikkes på, gjør det mulig for oss å forbedre nyhetsbrevet og tilpasse det etter interessene til kundene. Bruksdataene blir anonymisert vha. sammendrag for analysen slik at det ikke lenger kan opprettes en forbindelse mellom de samlede dataene og en bestemt e-post-adresse. Dersom kjenner vi ikke til det som du personlig klikker på.

Likevel kan du når som helst motsi denne resultatkontrollen ved å avbestille nyhetsbrevet. Juridisk grunnlag for vår bruksanalyse av hva som klikkes på er vår berettigede interesse om behovstilpasset utarbeiding av innhold i nyhetsbrevene. .


Personvernerklæring om Theben Norges tilstedeværelse på Facebook

Nedenfor viser «vi» eller «oss» til Theben AG. Nærmere informasjon om oss finner du i impressum.

I utgangspunktet er Facebook ansvarlig for tilgangen og bruken av vår Facebook-profil. Informasjon om Facebook og personvern hos Facebook finner du via lenkene som er klargjort av Facebook.

Men i spesielle tilfeller, f.eks. når du har spørsmål om produktene våre, trenger støtte til igangkjøringen eller det skulle dukke opp et teknisk problem, kan det hende at vi ikke kan besvare henvendelsen din direkte på Facebook. I disse tilfellene ber vi deg om å angi kontaktopplysningene dine til oss via en personlig melding. Du bør helst ikke angi kontaktopplysningene i Facebook-innlegg. For disse angivelsene, medregnet henvendelsen din, er det vi som har det personvernrettslige ansvaret. Henvendelsen din videresender vi internt til riktig avdeling som deretter tar kontakt med deg. Dersom du vil at vi tar kontakt pr. e-post eller telefon, ber vi om at du oppgir dette i meldingen din. Vi bruker kun opplysningene dine til å svare på henvendelsen. Vi bruker ikke opplysningene dine til reklame, de blir heller ikke gitt videre til tredjepart. Untatt fra dette er henvendelser som stilles fra utenfor Tyskland og tilhører ansvarsområdet til et annet selskap i Theben-gruppen. I disse tilfellene gir vi henvendelsen din og kontaktopplysningene videre til dette selskapet som deretter tar kontakt med deg på den måten du ønsker.


Vår behandling av dine personopplysninger som kunde eller leverandør

På vår portal samler vi inn opplysninger (kontaktopplysninger, nyhetsbrevbestillinger, kursregistrering, kundeundersøkelser) fra fysiske personer som tar kontakt med oss eller tilhører eller representerer et foretak som vi har forretningsforbindelser med. Disse opplysningene inkluderer ditt navn, navnet på foretaket, adressen til foretaket samt kommunikasjonsopplysninger som gjelder arbeidet ditt som e-post-adresse og telefonnummer, samt din funksjon i foretaket. Opplysningene dine behandles på grunnlag av vår berettigede interesse for å ta kontakt med deg som representant for vår kunde, samt den berettigede interessen til foretaket, som du representerer, for at kommunikasjonen skal komme i stand. Dine motsatte interesser kan f.eks. veie tyngre hvis du slutter i foretaket.

Selvsagt har du som datasubjekt f.eks. rett til å trekke tilbake samtykker, rett til å få innsikt i personopplysningene som er lagret om deg, samt ytterligere rettigheter. Se også avsnittet Generelt i denne personvernerklæringen.

For kontraktmessige formål behandler vi opplysninger om ditt foretak i vår CRM og i planleggings-, produksjons-, logistikk- og finansmodulene til vår ERP. I henhold til din virksomhet og ditt ansvar i foretaket kan disse opplysningene også inneholde opplysningene som er nevnt over og direkte gjelder din person. Formålet med å behandle disse opplysningene gjelder imidlertid ikke deg som person, snarere foretaket som vår forretningspartner. Personvernrettighetene gjelder ikke rent forretningsmessige opplysninger som ikke viser til en fysisk person.


Vår behandling av dine personopplysninger som arbeidssøker

På vår portal samler vi ikke inn opplysninger fra arbeidssøkere, men gir dem tilgang til kontaktinformasjon for lederen av personalavdelingen. Vi ber om at du ikke bruker andre e-post-adresser hos Theben for jobbsøknader. Det juridiske grunnlaget for å behandle søknaden din er at det er nødvendig å ta en beslutning om å inngå et ansettelsesforhold.

Dersom du mottar et avslag fra oss, blir opplysningene dine slettet etter tre måneder. Hvis vi har interesse av å ta din søknad i betraktning ved et senere tidspunkt, kommer vi til å be om at du samtykker til dette.


Bruk av våre kontaktskjemaer

Kontaktskjemaene samler inne personopplysninger som vi trenger for å kunne svare på henvendelsen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle navn, e-post-adresse og innholdet i henvendelsen din er «Kontraktuelle og prekontraktuelle formål». Videre opplysninger som du oppgir frivillig, som kjønn, arbeidssted, adresse, telefon- og faksnummer behandler vi på det juridiske grunnlaget av en berettiget interesse for å forbedre kommunikasjonen med kundene våre. Innehold i det utfylte kontaktskjemaet mellomlagres på webserveren og sendes som e-post derfra til markedsavdelingen vår som videresender denne meddelelsen til riktig fagavdeling. Opplysningene i henvendelsen din er utelukkende lagret i e-postsystemet vårt og blir sperret mot enhver videre bruk etter at henvendelsen er avsluttet. Mellomlageret på webserveren renses hver måned.


Registrering for fagseminarer og kurs

Nettsiden vår inneholder ingen registreringsskjemaer for fagseminarer og kurs, men oppgir navn og kontaktinformasjon til de ansvarlige som samler inn og bearbeider opplysningene som trengs for å registrere og gjennomføre kursene. Det juridiske grunnlaget for bearbeidelsen er «Kontraktuelle og prekontraktuelle formål». Vi bruker utelukkende opplysningene dine for å behandle henvendelsen og organiseringen av kurset.

Internt gir vi opplysningene dine videre til de enkeltpersonene som er med på å organisere kurset. Når du oppgir opplysninger om romønske og ankomst, gir vi navn og ankomstdato videre til hoteller som ligger i nærheten.


Processing your data in our customer survey

Vi gir deltakerne i kundeundersøkelsen en gave som takk for strevet. For at svarene dine på den ene siden kan holdes absolutt fortrolig, og at du på den andre siden kan få gleden av gaven fra oss, inneholder e-posten vår en personlig lenke til kundeundersøkelsen. Når du klikker på den, blir du identifisert som mottaker av e-posten og automatisk føyd til listen over deltakere i kundeundersøkelsen. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse av at et høyt antall kunder svarer på undersøkelsen. Denne identifiseringen brukes utelukkende for å kunne sende deg gaven. E-posten vår informerer deg om formålet med den personlige lenken til kundeundersøkelsen. Ved å klikke på lenken samtykker du til identifiseringen for det nevnte formålet. Det juridiske grunnlaget for at du identifiseres av e-postadressen slik at markedsavdelingen kan sende deg gaven, er kontraktsforholdet vi inngår med deg i forbindelse med tilbudet om å delta.

Svarene du avgir i kundeundersøkelsen er fullstendig anonyme, det vil si at de lagres og evalueres uten henvisninger til din person eller ditt foretak.


Vår bruk av informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Dette er små filer som webserveren vår overfører til din PC.

Det skilles mellom tekniske informasjonskapsler (1), som garanterer riktig funksjon av nettstedet vårt (disse informasjonskapslene blir automatisk satt) og tracking.cookies (2) for markedsførings- og analyseformål, som krever ditt samtykke.

(1) øktkaker, dokumentkurvfunksjonalitet, håndtering av din bortvalg.
(2) Google Analytics (via Google Tag Manager) - se eget avsnitt i denne personvernregelen.

Informasjonskapsler skilles også ut etter lagringens varighet. Session-informasjonskapsler blir automatisk slettet når du lukker nettleseren. For eksempel kan en sesjonskake brukes for å sikre kommunikasjon mellom webserveren vår og PCen din. På den annen side blir permanente informasjonskapsler lagret på din PC, og nettleseren din kan gi informasjon om lagringsvarigheten. En permanent informasjonskapsel kan leses igjen neste gang du besøker nettstedet vårt. For å forhindre dette, kan du slette den permanente informasjonskapselen etter å ha besøkt nettstedet vårt. Vedvarende informasjonskapsler kan f.eks. tjene til å analysere din bruk av nettstedet vårt.
På den annen side skiller man informasjonskapsler etter deres opprinnelse. Såkalte førsteparts cookies kommer alltid fra nettstedet som er spesifisert i adressefeltet i nettleseren din. Såkalte tredjeparts informasjonskapsler kommer fra nettsteder du ikke har hatt direkte tilgang til, men som er blitt integrert via bilder eller reklame på siden av førstepartsleverandøren. Nettleseren din kan fortelle deg fra hvilke kilder informasjonskapsler lagret på din PC kommer fra.

De fleste nettlesere er innstilt på å godta informasjonskapsler. For å slå av dette, må du endre de tilsvarende innstillingene i nettleseren din. Hvis nettleseren din ikke tillater informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan bruke alle sidene på nettstedet vårt uten forstyrrelser. For å fylle ut et kontaktskjema, er det uunngåelig at du stiller inn nettleseren din for å tillate øktkaker. Session-informasjonskapsler blir automatisk slettet når du lukker nettleseren.

Du kan også bruke informasjonskapslene for avstandsmåling og salgsfremmende formål via deaktiveringssiden til Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) og i tillegg det amerikanske nettstedet (http://www.aboutads.info/choices) eller det europeiske nettstedet (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
Bruk din motstand mot hvert alternativ i de relevante delene av denne personvernpolitikken.

Hvis du ønsker å avslutte abonnementet på sporingscookies som brukes på vår hjemmeside, kan du bruke denne lenken.

For individuelle tilbud er det separate alternativer i de følgende avsnittene.

 

Google Analytics

På det juridiske grunnlaget for vår berettigede interesse av å forbedre tilbudet på internett bruker nettsiden vår Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan du bruker denne nettsiden (inkl. IP-adressen din), noe som vanligvis overføres til en server tilhørende Google i USA og lagres der. I tilfelle IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden, forkorter imidlertid Google på forhånd IP-adressen din innenfor medlemsstatene i Den europeiske union eller i andre stater som har underskrevet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun unntaksvis blir hele IP-adressen overført til en server tilhørende Google i USA og forkortet der. På oppdrag av driftsansvarlig for denne nettsiden bruker Google denne informasjonen for å evaluere hvordan du bruker nettsiden for å sette sammen rapporter om aktivitetene på nettsiden, og for videre å kunne tilby andre tjenesteytelser som gjelder nettsidebruk og internettbruk til driftsansvarlig. IP-adressen som oversendes fra nettleseren din i forbindelse med Google Analytics, settes ikke sammen med andre opplysninger fra Google.

Du kan forhindre samlingen av dataene dine ved hjelp av Google Analytics ved å klikke på følgende kobling. En opt-out-cookie vil bli angitt som forhindrer innsamling av data på fremtidige besøk på dette nettstedet: disable Google Analytics.


Mulighet for motsigelse

Du kan forhindre at informasjonskapsler blir lagret vha. en innstilling på nettleseren din, vi gjør deg likevel oppmerksom på at du i dette tilfellet da muligens ikke kan bruke absolutt alle funksjonene i nettbutikken vår.

Du kan også forhindre at Google samler inn opplysningene (inkl. IP-adressen din) som registreres av informasjonskapselen og baserer seg på hvordan du bruker nettsiden, samt at Google behandler disse dataene, ved å laste ned og installere nettleserutvidelsen som er tilgjengelig under følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Nettleserutvidelse for å deaktivere Google Analytics

Nettleserutvidelsen som deaktiverer Google Analytics gir den besøkende på nettsiden mer kontroller over hvilke opplysninger om åpnede nettsider som Google Analytics samler inn. Utvidelsen forteller JavaScriptet (ga.js) til Google Analytics at ingen informasjon om besøket på nettsiden skal overføres til Google Analytics. Dersom du vil bruke denne funksjonen, last ned utvidelsen og installer det for din aktuelle nettleser. Nettleserutvidelsen som deaktiverer Google Analytics er tilgjengelig for Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera.

 

Google Analytics 4

Theben bedriftsnettsted bruker Google Analytics 4.0, en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som gjør det mulig å analysere bruken av nettsteder. Ved bruk av Google Analytics 4.0 brukes som standard såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på terminalenheten din og gjør det mulig å analysere din bruk av et nettsted.

I Google Analytics 4.0 er anonymisering av IP-adresser aktivert som standard. På grunn av IP-anonymiseringen vil IP-adressen din bli avkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Ifølge Google vil IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Google bruker denne og annen informasjon på våre vegne for å evaluere din bruk av nettstedet, for å utarbeide rapporter om dine aktiviteter på nettstedet og din bruksatferd og for å tilby oss andre tjenester knyttet til din bruk av nettstedet og Internett.

Opplysningene som samles inn i forbindelse med bruk av Google Analytics 4, lagres i 2 måneder og slettes deretter.
All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for lagring og lesing av informasjon på sluttapparatet som du bruker for å bruke nettstedet, vil bare finne sted hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO. Uten ditt samtykke vil Google Analytics 4 ikke bli brukt under din bruk av nettstedet.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden ved å gå til lenken nedenfor og endre ditt valg der. Lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen forblir upåvirket.
Du kan også forhindre lagring av informasjonskapsler fra begynnelsen av ved å stille inn nettleseren din deretter. Hvis du konfigurerer nettleseren din slik at den avviser alle informasjonskapsler, kan imidlertid funksjonaliteten på dette nettstedet og andre nettsteder være begrenset.

Du finner mer informasjon om bruksvilkårene for Google Analytics og Googles retningslinjer for personvern på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/no/.

Du kan forhindre at dataene dine blir samlet inn av Google Analytics 4 ved å justere innstillingene dine:

Endre innstillingene for informasjonskapsler

 

Sosiale medier plug-ins

Vi er avhengige av vår hjemmeside på grunnlag av Art. 6 para. 1 setning 1 tent f DSGVO sosialt Plug-ins av det sosiale nettverket ­ Facebook, Twitter, Instagram , Xing , linkedin , kununu og youtube for å gjøre vårt selskap bedre kjent. Det underliggende kommersielle formål er å betrakte som legitim interesse i betydningen av GDPR. Ansvaret for personvern-kompatibelt operasjon er av deres respektive leverandør ­ währleisten.
 
A. FACEBOOK
På vår hjemmeside Social -Media plugins ansikt-bok er vant til deres bruk personlig til innredning med mørke ­ For dette bruker vi "LIKE" eller "SHARE" -knappen. Dette er et tilbud fra Facebook.
Hvis du besøker en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt plugin , vil nettleseren din bygge en direkte ver ­ bindende med serverne til Facebook. Innholdet i pluginet overføres av Facebook direkte til nettleseren din ­ og integrert i nettsiden. Ved å integrere plugins Facebook mottar In ­ formasjon at nettleseren din har tilgang til den tilsvarende siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har en Facebook-konto eller for øyeblikket ikke er logget inn på Facebook. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres fra nettleseren din direkte til en Facebook-server i USA og lagres der.

Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook bruke Be ­ Søk vår nettside direkte til din Facebook-konto ­ NEN. Hvis du samhandler med pluginene , for eksempel ved å klikke på "LIKE" eller "SHARE" -knappen, vil ekvivalenten bli vist ­ Denne informasjonen overføres også direkte til en Facebook-server og lagres der. Informatio ­ De er også publisert på Facebook og vises til Facebook-vennene dine.
Facebook kan bruke denne informasjonen med det formål å annonsere, markedsundersøkelser og skreddersydde Facebook-sider. For dette formålet bruker Facebook bruker-, interesse- og forholdsprofiler, f.eks. For eksempel å evaluere bruken av nettstedet vårt i forhold til annonsene som vises på Facebook, for å informere andre Facebook-brukere om aktivitetene dine på nettstedet vårt, og å tilby andre tjenester knyttet til bruk av Facebook.
Hvis du ikke vil at Facebook skal dele informasjonen samlet inn via vår nettside med Facebook-kontoen din ­ Du må logge deg ut av Facebook før du besøker nettstedet vårt. Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og videre behandling og bruk av dataene fra Facebook, samt dine relaterte rettighets- og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt, vennligst se personvernreglene (https://www.facebook.com/about/privacy/) på Facebook.
 
B. YOUTUBE
På vår nettside bruker vi YouTube. Dette er en video portal av YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, heretter kalt "YouTube."
YouTube er et datterselskap av Google LLC., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, heretter kalt «Google».
Gjennom sertifisering i henhold til EU-amerikanske databeskyttelse skjold ( "EU-amerikanske Privacy Shield") https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garanterer Google og dermed datterselskapet YouTube at kravene til databeskyttelse i EU også blir observert når data behandles i USA.
Vi bruker YouTube i forbindelse med funksjonen Avansert personvernmodus for å vise videoer. Det rettslige grunnlaget er Art. 6 para. 1 tent f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i kvalitetsforbedringen av nettstedet vårt. Ifølge YouTube betyr funksjonen Enhanced Privacy Mode at dataene nedenfor ikke overføres til YouTubes server, med mindre du faktisk starter en video.

Uten denne "avanserte personvernet" vil du være koblet til YouTube-serveren i USA så snart du besøker en av våre nettsider som inkluderer en YouTube-video.
Denne tilkoblingen er nødvendig for å kunne vise den respektive videoen på nettstedet vårt via nettleseren din. I løpet av dette samler YouTube i hvert fall inn og behandler din IP-adresse, dato og klokkeslett, samt nettstedet du besøker. Den kobler også til Googles DoubleClick- annonsenettverk .
Hvis du er logget på YouTube samtidig, vil YouTube gi tilkoblingsinformasjonen til YouTube-kontoen din. Hvis du vil forhindre dette, må du enten logge deg ut av YouTube før du besøker nettstedet vårt eller foreta de riktige innstillingene i YouTube-brukerkontoen din.
For formålet med funksjonalitet, samt for analysen av bruksadferdigheten, lagrer YouTube permanent cookies via nettleseren på enheten din. Hvis du ikke er enig i denne behandlingen, har du muligheten til å forhindre lagring av informasjonskapsler ved en innstilling i nettleseren din. For mer informasjon, se "Cookies" ovenfor.
Ytterligere informasjon om innsamling og bruk av data, samt de relaterte rettighetene og beskyttelsene du har i Google under https://policies.google.com/privacy tilgjengelige opplysninger om personvern.
 
C. TWITTER
På våre nettsider er plugin for den korte meldingen ­ nettverk av Twitter Inc. (Twitter). Twit ter plugins ( tweet- knappen) kan gjenkjennes av Twitter-logoen på nettstedet vårt. En oversikt over tweet- knapper finner du her (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Når du besøker en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt plugin , blir det direkte koblet mellom ­ laget til nettleseren din og Twitter-serveren. Twitter mottar informasjonen du har besøkt vår side med din IP-adresse. Hvis du klikker Twitter- tweet- knappen mens du er logget inn på Twitter-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til din Twitter-profil. Dette gjør at Twitter kan knytte besøket til våre sider med brukerkontoen din. Vi påpeker at vi som leverandør av sidene ikke er oppmerksomme på innholdet i de overførte dataene og deres bruk av Twitter.

Hvis du ikke vil at Twitter skal besøke oss ­ Du kan logge deg ut av din Twitter-konto. Ytterligere informasjon finnes i personvernpolitikken til Twitter (https://twitter.com/privacy).

D. INSTAGRAM
På vår nettside heter også sosialt Instagram bruker plugins (" plugins ") som drives av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (" Instagram ").
De plugins er beispielswei med Instagram logo ­ se i form av et "Instagram-kamera".

Hvis du går til en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt plugin , setter nettleseren din direkte ver ­ Link til serverne fra Instagram. Innholdet i pluginet overføres av Instagram direkte til nettleseren din ­ telt og integrert i siden. Gjennom dette engasjementet han ­ Hold Instagram informert om at nettleseren din er den samme ­ selv om du ikke har en Instagram-profil eller for øyeblikket ikke er logget på Instagram.
Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) sendes direkte fra din nettleser til en Instagram-server i USA og lagres der. Hvis du er logget inn på Instagram, kan Instagram øyeblikkelig knytte besøket til nettstedet vårt med Instagram-kontoen din. Hvis du samhandler med pluginene , for eksempel ved å klikke på "Instagram" -knappen, vil denne informasjonen også sendes direkte til deg ­ server fra Instagram og lagret der.

Informasjonen vil også bli lagt ut på Instagram-kontoen din og lagt ut på kontaktene dine ­ viser. Hvis du ikke vil ha Instagram over vår ­ Du må logge deg ut av Instagram før du besøker nettstedet vårt. Ytterligere informasjon finnes i personvernreglene
(https://help.instagram.com/155833707900388) fra Instagram.

E. LINKEDIN
Vår nettside bruker funksjoner i LinkedIn-nettverket. Leverandørene er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Hver gang du besøker en av våre sider som inneholder LinkedIn-funksjoner, kobles den til LinkedIn-servere. LinkedIn er informert om at du har besøkt vår nettside med din IP-adresse. Hvis du klikker LinkedIns " Anbefal " -knapp og er logget inn på LinkedIn-kontoen, vil LinkedIn kunne knytte besøket til nettstedet vårt med deg og din brukerkonto. Vi påpeker at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene og deres bruk av LinkedIn.

For mer informasjon, se LinkedIn personvernerklæring på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 
F. XING/KUNUNU
Vår nettside bruker funksjoner av nettverket XING. Leverandør er XING SE , Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. KUNUNU GmbH er et datterselskap av XING SE. Ansvarlig organ og operatør av nettstedet er XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang du besøker et av våre nettsteder som inneholder XING-funksjoner, kobles det til XING-servere. En lagring av personopplysninger er ikke gjort til vår kunnskap. Spesielt lagres ingen IP-adresser, eller bruksadferdene blir vurdert.

Ytterligere informasjon om databeskyttelse og XING Share-knappen finner du i XINGs personvernpolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

For kontraktsformål behandler vi data fra firmaet ditt i vårt firma Customer Relationship Management Software ( CRM ) og i planlegging, produksjon, logistikk og finansielle moduler av Enterprise Resource Planlegging ( ERP ) . Avhengig av aktivitet og ansvar hos firmaet ditt, kan disse dataene også inkludere ovennevnte data som er direkte knyttet til personen din. Men formålet med behandlingen av opplysningene ikke gjelder for deg som person, men heller for din bedrift som vår samarbeidspartner n.   På rent forretningsdata, som ikke refererer til en naturlig person, er databeskyttelsesretten ikke aktuelt.

G. Bruk av programvare for administrasjon av sosiale medier - Hootsuite
Vi administrerer våre sosiale mediekanaler med Hootsuite, HootSuite Media Inc, 5 East 8th Avenue Vancouver, V5T 1R6, Vancouver, BC, Canada. Med Hootsuite kan vi administrere våre sosiale mediekanaler, planlegge, publisere og analysere innlegg. Hootsuite behandler data som er lastet opp av brukere på sosiale mediekanaler eller videreformidlet og offentliggjort ved å dele og like innlegg. Vi bruker Hootsuite til å organisere, administrere og analysere våre sosiale mediekanaler mer effektivt. Behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Det underliggende annonseringsformålet er å anse som en legitim interesse i henhold til GDPR.

Ytterligere informasjon om gjeldende databeskyttelsesbestemmelser for Hootsuite og din rett til å motsette deg finner du på https://hootsuite.com/de/legal/privacy og på https://hootsuite.com/de/legal/general-data-protection-regulation minnes.