Antenne top2 RC-GPS
Antenne top2 RC-GPS

Antenne top2 RC-GPS

Artikkel-nr.: 9070610
Elnummer 14 624 52
  • Verdensomspennende tidssynkronisering og bestemmelse av posisjon ved mottak av GPS-satellittsignalet
  • Antennen kobles til ved hjelp av en 2-leder ledning (maks. 100 m) på Theben top2 RC-apparater (avhengig av apparattype, kan inntil 5 apparater kobles til)
  • Ved tilkobling til et apparat TR 611 top2 RC, LUNA 121 top2 RC, LUNA 122 top2 RC eller SELEKTA 171 top2 RC er i tillegg strømforsyningsenhet top2 GPS (artikkelnummer 9070892) nødvendig