BZ 146
BZ 146
BZ 146

BZ 146

Artikkel-nr.: 1460000
  • Digital driftstimeteller
  • Monteringsutsparing 22 mm x 45 mm
  • EEPROM-minnet sikrer pålitelig driftstidsregistrering, også ved strømbrudd