KNX-OT-Box S
KNX-OT-Box S

KNX-OT-Box S

Artikkel-nr.: 8559201
  • KNX-OT-boks S brukes som grensesnitt mellom varmekildene med OpenTherm-bussen (bussystem for varme- og ventilasjon) og KNX-bussen (bygningssystemteknikk)
  • Det gir mulighet for toveis utveksling av data mellom OpenTherm-varmekilden og varmefordelingen via KNX-systemet (enkeltromsregulering)
  • Sammen med OT-boksen (9070712) fra RAMSES 856 top2 OT (8569132) kan også oppvarmingssystemer uten OpenTherm-grensnitt reguleres