RAMSES 703
RAMSES 703
RAMSES 703

RAMSES 703

Artikkel-nr.: 7030001
Elnummer 54 532 03
  • Romtermostat med termisk retur
  • Innvendig innstilling: Temperaturinnstilling utenfra er ikke mulig. Innstilling av temperaturen gjøres inne i apparatet ved igangsetting
  • Mulighet for integrert temperatursenking (ca. 4 K) med styring med koblingsur